Jun
25
2022
Today

Cuaca Cilacap 21-06-2022

Hujan
Suhu : 24-300C
Angin : 5-10 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
“Debat Terbuka” Caleg Blekethir Cetak
Jumat, 06 Pebruari 2009 16:00

Baliho, bendera partai, spanduk apa maning stiker siki pating tletek. Ora mung nang “Republik Rakyat Mbeling” tok sing ana alat peraga kampanye kaya kuwe, nang Negara tetangga ya pada baen. Jebule arep ana hajatan gede sing jenenge Pemilu Legistatip ( ora bisa nyebut hurup f ) karo Pemilu Presiden.

Kawit molaih ana DCT ( daftar calon tetap, nyilih istilah kang KPU ) sing ditetapna nang KPU, sing jenenge gambar caleg pating trempel nang endi ora pokoke. Embel-embele tulisan ya ana baen, ana tulisan sing cerdas, ana maning sing tulisan sing jelas-jelas nggedebus.

Kiye critane ana organisasi pemuda karang taruna “Unthuluwuk” sekang Desa Sukarmaju ngundang caleg-caleg sing arep pada tarung nang daerah kono sing kebener mlebu Dapil 14. Rencanane para caleg arep kon pada melu “Debat Terbuka Bersama Caleg”. Nek ditotal caleg sing siap bertarung nang Dapil 14 cacahe ana 362 wong, jan pokoke akeh nemen. Pokoke kaya wong arep kon kerigan.

Mergane arep dirawuhi calon yang terhormat anggota dewan ( nek dadi… maksude), panitia wis gupruk ngalor-ngidul. Sedurunge hajatan wis siap-siap segalane molaih kang tratagan, sender utawane salon (siki menterenge ya sound system) karo ubo rampe pacitan.

Wektune acara “Debat Terbuka Bersama Caleg” wis tekan. Caleg sing diundang 362 sing tapi teka mung rong glintir padahal cuaca cerah nemen. Caleg sing ora rawuh alesan karo panitia macem-macem, ana sing alesan acara kondangan, ana sing agi nggolet utangan nggo agan mbayar baliho, ana maning sing ora mangkat karena jase tembe agi dijahit. Sing merguyokna maning ana sing alesan agi nunggoni bojone babaran.

Pokoke panitiane nganti mblegidhig nampani alesan sing dikirim lewat sms. Ketua panitiane sing jenenge Tejo Suko Senggomo nyekeli bathuk baen, masalahe pacitan (jajan pasar) sekumplite, ana cara, lemet, kacang godhog, cimplung karo wedang teh tubruk wis disiapna. Padahal pacitan mau guli utang maring nggone mbokayu Magem (kiye dudu jeneng sebenere). Harapane genah angger caleg pada teka kon pada urunan. Syukur-syukur ana duit turahan kena nggo nambahi mbayar SPP anake.

Merga wis kadung ngundang pemuda karo warga daripada isin, sidane acarane dimulai.

Caleg sing teka jenenge Drs. Triman Mentjolot Soebroto, MM, Msi nomor urut 9 wakil sekang Partai Obor Mbleret (POM), caleg sijine maning jenenge Ir. Sastro San Basten nomor urut 51 wakil sekang Partai Chatting Reformasi (PCR).

Ketua panitia mergane sirahe mumet dadi ora kakehan cangkem, ora ana acara sambutan ora apa, wong didongani be ora, mungkin uteke mikirna baen bakal nyarutang jajan pasar, tratagan karo sound system. Langsung maring acara debat terbuka.

Tejo : Pak Triman, aku maca visi misine njenengan apik, aku wis paham. Nah siki aku arep takon program kerjane njenengan mengko nek misale dadi apa baen?

Triman : Terima kasih…. Ehem (gulune gerok ora, ethok-ethok dehem). Atas waktunya. Bla..bla..bla (ngecebrek kaya bakul klambi nang pasar Pahing, tapi ora nyambung karo sing ditakokna)

Tejo : Interupsi pak Triman..!!

Triman : Ya silaken (karo clingak-clinguk)

Tejo : Mau pertanyaane nek njenengan kepilih dadi anggota dewan, program kerjane selama lima tahun apa? Deneng malah ngumpruk ora karuan.

Triman : Oh kuwe, sing pasti programku akan mensejahterakan masyarakat.

Tejo : Maaf, mensejahterakan masyarakat sing kepriwe?

Triman : Wong aku ngomong durung rampung wis disaut baen.

Caleg Triman Suko Senggomo karo mbenerna jas kebanggaan partaine siap-siap nerusna jawabane.

Triman : Dadi kaya kiye sedulurku kabeh calon rakyatku. Program kerjaku selama lima tahun kuwe akan mensejahterakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan pendidikan gratis, berobat gratis dan apa baen serba gratis. Tapi…..

Triman nyruput wedang the tubruk kenthel sing durung dikudhek. Tapi durung sempat nerusna wis dipotong maning nang Tejo.

Tejo : Tapi apa pak Triman?

Triman : Kaya kiye, program mensejahterakan masyarakat kuwe arep tek perjuangkan bener-bener, tapi mengko nek utangku sing nggo modal nyaleg wis lunas, wis entuk bathi karo tanah ngambrah-ngambrah.

Tejo : Oalah…!! (Tejo nyenggak maning). Deneng kaya kuwe?

Triman : Lah, aku ya ora salah mbok? Tek tegasna maning, aku nyaleg kuwe ora mung modal cangkem thok, lah sing ngetokna duit nggo bangsane gawe bendera, stiker, kalender, baliho karo ube rampe liyane. Terus wingi aku mbantu watu krosok nggo mbenerna dalan, mbantu sembako nggo korban bencana alam barang. Lah sih sapa nek dudu aku modalku dewek? Kuwe be wis direwangi sertipikat umahku, mertuaku, mbokayuku, adiku wis nang tangan bank kabeh. (Triman ngomong karo mecothot-mecothot kaya ora pantes dadi anggota dewan).

Tejo : Aku ora setuju! Mulane sedulur kabeh aja pada milih caleg model kaya kaki Triman, percumah. Aweh sembako rega limangewu ben kon milih, tapi nek wis kepilih malah mung arep dondon duite Negara! (Tejo keton angas, emosine keton memuncak)

Tejo : Sepisan maning sedulur kabeh! Pilih baen, caleg sing ora modal, ora kakean janji tapi bisa makili aspirasi rakyat dudu makili KORUPSI….!!!!

Sementara, caleg Triman sibuk debat karo Tejo, sementara caleg sijine malah tungkul sibuk dolanan HP agi ngirim sms maring gendhakane ndean. Lewih parah maning pemuda karo warga liyane malah pada udad-udud karo gayem pacitan sing mlarah-mlarah.

Mergane ketua panitiane gregeten, sidane acara “Debat Terbuka” sing mung dihadiri caleg blekethir dibubarna. Panganan mlarah-mlarah, kaki Tejo sing nanggung getah acarane bubrah.

Tulisan dikirim oleh : Karto Menyod